Politiikan toimintaympäristöt

Politiikan toimintaympäristöt ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Internet on mullistanut kaiken viestinnän ja tuonut myös poliitikkojen työhön uudenlaisia mahdollisuuksia mutta toisaalta myös uudenlaista vastuuta. Tässä artikkelissa käsittelemme nykypolitiikan toimintaympäristöjä, joissa esimerkiksi kansanedustajat toimivat päivittäin. Jos olet kiinnostunut politiikasta, lue myös sivustomme muut politiikkaa koskevat artikkelit.

Sosiaalinen media

Tärkeimpiä sosiaalisen median kanavia poliitikon kannalta ovat Twitter, LinkedIn ja Facebook. Myös blogit ovat tärkeitä politiikan toimijoiden työvälineitä. Keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, millaista keskustelua poliitikko voi käydä nettiympäristöissä. Onko soveliasta puhua esimerkiksi lainvalmistelutyöstä vai tulisiko poliitikon pidättäytyä henkilökohtaisten mielipiteiden tasolla?

Asia ei ole yksinkertainen, sillä Suomessakin on paljon poliitikkoja, joille esimerkiksi Twitterin käyttö on kiinteä osa omaa päivätyötä ja tapa pysyä myös uutisvirrassa kärryillä maailman tapahtumista. Maailmanlaajuisesti Donald Trump on ehkä tunnetuin Twitterin käyttäjä, jolla on tapana tiedottaa tärkeistäkin päätöksistä sosiaalisessa mediassa. Hän on saanut Twitter-käyttäytymisestään paljon kritiikkiä, mutta Suomessa Trumpin kaltaisia sosiaalisen median käyttäjiä ei juuri poliitikkojen piirissä ole.

Sosiaalisen median käyttöä rajoittaa se, etteivät suinkaan kaikki suomalaiset tai edes kaikki politiikassa toimivat käytä sosiaalisen median viestintäkanavia. Poliitikko ei siis voi olettaa, että hän saavuttaisi esimerkiksi Twitter-viestillään koko äänestäjäkuntansa, vaan hänen täytyy huomioida myös sosiaalisen median ulkopuolella toimivat henkilöt.

Äänestäjien tapaaminen

Äänestäjien, toisin sanoen kansalaisten tapaaminen on ehkä perinteisin poliitikkojen toimintaympäristöistä ja -tavoista. Vaalien alla luontevia kohtaamispaikkoja ovat vaalitilaisuudet ja muut kampanjoinnin ohessa toteutetut tapahtumat. Vaalien välissä puolestaan esimerkiksi kansanedustajat tyypillisesti viettävät osan ajasta siinä vaalipiirissä, jota heidät on valittu eduskuntaan edustamaan.

Äänestäjien tapaamisen voidaan laskea myös henkilökohtainen viestintä, jota kansanedustajat äänestäjiensä kanssa käyvät. Eduskuntaan lähetään paljon perinteisiä kirjeitä, jotka kansanedustajien on luettava sähköpostiviestien ohellaja joihin heillä on myös jonkinlainen velvoite vastata. Viestintätehtäviä helpottamassa edustajilla on omat avustajat, jotka käytännössä usein vastaavatkin kansalaisilta saatuihin viesteihin edustajien puolesta.