Poliitikon koulutus

Oletko joskus miettinyt, millainen koulutus poliitikoilla on? Voivatko politiikassa toimia vain korkeasti koulutetut henkilöt? Tästä artikkelista saat vastauksen kysymyksiisi. Tutustu samalla myös muihin sivustomme artikkeleihin, jotka käsittelevät politiikkaa, poliittisia toimijoita ja Suomen poliittista historiaa.

Kansanedustajan pätevyys

Kansanedustajat ovat lainsäätäjiä, mutta he ovat myös vaalipiirinsä edustajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja kansainvälisiä toimijoita. Kansanedustajaksi pyrkivältä ei edellytetä muodollista pätevyyttä, sillä ainoat edellytykset hakemiselle ovat 18 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus ja vaalikelpoisuus. Kaikki täysi-ikäiset suomalaiset, jotka eivät ole vajaavaltaisia, voivat siis teoriassa päästä kansanedustajiksi. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita henkilöä, joka toimii valinnan hetkellä sotilasvirassa.

Kansanedustajien koulutustausta käytännössä

Kelpoisuusvaatimusten puuttuminen aiheuttaa käytännössä sen, että eduskuntaan pääsee henkilöitä hyvin erilaisista koulutustaustoista ja ammateista. Päätöksenteon demokraattisuuden kannalta tämä on eittämättä hyvä asia, mutta toisaalta alhainen koulutustaso saattaa lisätä avustajan merkitystä käytännön eduskuntatyössä. Kansanedustajan työhön liittyy nimittäin paljon lukemista ja kirjoittamista, eikä hallinnollisten tekstien ymmärtäminen ole aina helppoa. Toisaalta tekstinymmärrys ja kyky tuottaa tekstiä eivät ole korkeaan koulutustasoon sidonnaisia.

Tyypillisesti eduskunnassa on paljon lääkäreitä, juristeja ja yhteiskunnallisia aloja opiskelleita korkeakoulutettuja. Lähes aina eduskunnassa toimii myös poliisiksi koulutettuja ja poliisin työtä tehneitä henkilöitä. Myös opettajan koulutus ja työ antavat usein hyvän näkemyksen siihen, miten koulutuspoliittisia asioita tulisi kehittää. Terveydenhuoltosektorin koulutus tarjoaa puolestaan hyvän ponnistusalustan sosiaali- ja terveysasioihin liittyvien näkökulmien ajamiseen.