Miten poliitikoksi päästään?

Oletko kiinnostunut poliittisesta toiminnasta, mutta et ehkä tiedä, miten poliittisella uralla pääsee alkuun? Tässä artikkelissa pureudumme tähän kysymykseen. Jos politiikka kiinnostaa, kannattaa sinun ehdottomasti tutustua myös muihin artikkeleihimme.

Poliitikkojen monet polut

Poliittinen kipinä voi syntyä jo lapsuudessa, mutta toisaalta poliitikoiksi hakeutuu myös pitkän uran muilla aloilla tehneitä ammattilaisia. Politiikassa on tilaa monenlaisista taustoista tuleville toimijoille, ja se onkin eräs alan parhaista puolista. Uuden, keväällä 2019 valitun eduskunnan keski-ikä on 47 vuotta, ja ikäjakauma vaihtelee 25 vuodesta 72 ikävuoteen. Ikäsi ei siis ole este poliittisen uran luomiselle.

Ensimmäiset askeleet

Poliittinen taival kannattaa aloittaa tutustumalla eri puolueiden ohjelmiin ja toimintaan. Kun olet löytänyt itsellesi sopivan puolueen, mene rohkeasti mukaan toimintaan. Vapaaehtoisia toimijat toivotetaan kaikissa puolueissa yleensä tervetulleiksi.

Verkostoituminen ja yleinen kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan leimaa monien ammattipoliitikkojen elämää. Jos tavoittelet poliittista uraa, pyri siis aktivoitumaan monien vaikutuspiirissäsi olevien järjestöjen toiminnassa. Ennen kuin huomaatkaan, saatat esimerkiksi istua monen järjestön hallituksessa.

Verkostoitumisen merkitystä poliittisessa toiminnassa ei voi aliarvioida. Verkostoitumista voi tehdä sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Sosiaalisen median ansiosta verkostojen ylläpito on melko helppoa, ja voit siten parantaa vaikuttamisen mahdollisuuksiasi myös tulevaisuudessa. Sosiaalisessa mediassa voit myös profiloitua tiettyjen ihmisryhmien puolestapuhujaksi ja aktiivisesti keskustella niistä aiheista, joita haluat myös politiikassa edistää.