Suomen pienet puolueet

Suurten puolueiden lisäksi Suomessa on paljon pieniä puolueita, jotka eivät ehkä näy yhtä paljon julkisuudessa kuin suuremmat puolueet, mutta jotka toimivat aktiivisesti ja tekevät paljon työtä ajamiensa asioiden eteen. Tässä artikkelissa esittelemme Suomen pienet puolueet.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) ajaa nimensä mukaisesti ennen kaikkea maan ruotsinkielisen vähemmistön asioita. Tärkeinä tavoitteina ovat ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen ja ruotsin opetuksen turvaaminen kouluissa. Porvaripuolueen sisälle mahtuu monenlaisia näkemyksiä, sekä liberaalimpia että konservatiivisempia. Pienestä koostaan huolimatta RKP:n asema päätöksentekoelimissä on vakaa, ja puolue onkin lähes aina ollut mukana myös hallituksessa. Puoluetta johtaa tällä hetkellä Anna-Maja Henriksson.

Suomen Kristillisdemokraatit

Suomen Kristillisdemokraatteja (KD) johtaa Sari Essayah, ja puolueen arvopohja on vahvasti kristillinen. Vasemmisto-oikeisto-akselilla puolue sijoittuu keskusta-oikeistoon Kokoomuksen ja Keskustan välimaastoon. Eräs KD:n tärkeimmistä tehtävistä on vuosien saatossa ollut kristillisiin arvoihin perustuvan keskustelun ylläpitäminen esimerkiksi samaa sukupuolta olevien aviolittoja ja adoptio-oikeutta koskevissa keskusteluissa. Kristillisdemokraateille perhe on yhteiskunnan tärkein yksikkö, ja sen ytimenä on miehen ja naisen välinen avioliitto. Kristillisdemokraatit ovat viime vuosina saaneet osakseen paljon kritiikkiä erityisesti vasemmistolaispuolueiden suunnalta.

Eläinoikeuspuolue

Noin kolme vuotta toiminnassa ollut Eläinoikeuspuolue pyrkii ajamaan eläinten asioita ja yleisesti luomaan kaikkea elämää kunnioittavan yhteiskunnan. Puolue sai alkunsa sen keskeisten toimijoiden petyttyä Vihreän liiton toimintaan. Puolueella ei ole yhtään kansanedustajaa, ja sitä johtaa Santeri Pienimäki.

Feministinen puolue

Myös Feministinen puolue on toiminut noin kolme vuotta, ja sitä johtaa Katju Aro. Puolueen kolme poliittista kärkiteemaa ovat tasa-arvo, syrjimättömyys ja inhimillinen turvallisuus. Feministinen puolue on erityisesti naisvaltaisten alojen puolestapuhuja ja tavoittelee muun muassa palkankorotuksia näille aloille.

Itsenäisyyspuolue

Henri Aitakarin johdolla toimiva Itsenäisyyspuolue keskittyy politiikassaan vastustamaan Suomen liittymistä puolustusliitto Natoon. Puolue vastustaa myös EU-jäsenyyttä ja kannattaa Suomen eroa EU:sta. Itsenäisyyspuolue menestyi yllättävän hyvin keväällä 2019 pidetyissä EU-vaaleissa.

Kansalaispuolue

Vuonna 2016 perustettua Kansalaispuoluetta johtaa Sami Kilpeläinen. Itsenäisyyspuolueen tavoin myös Kansalaispuolue vastustaa Suomen sotilaallista liittoutumista. Kansalaispuolue vastustaa myös EU:n integraatiokehityksen syventämistä liittovaltiotasolle. Lisäksi puolue ajaa kotihoidontuen merkittävää korottamista ja osa-aikaisten työskentelymahdollisuuksien lisäämistä. Puolue vaatii myös eläkkeiden korottamista.

Kommunistinen työväenpuolue

Mikko Vartiaisen johtama Kommunistinen työväenpuolue on toiminut puolueena jo kolme vuosikymmentä. Puolue ajaa 1200 euron suuruista perustuloa ja EU:sta eroamista. Luonnollisesti puolue myös vastustaa sotilaallista liittoutumista ja haluaa Suomen pyrkivän kohti sosialistisempia toimintamalleja.

Liberaalipuolue

Vuonna 2020 viisivuotispäiväänsä viettävähän Liberaalipuolueen puheenjohtajana toimii Tea Törmänen. Puolue ajaa politiikassaan ennen kaikkea yksilönvapautta ja työn verotuksen alentamista. Puolue vaatii linjansa mukaisesti, että ihmisten on saatava itsensä päättää, miten ja mihin tarkoituksiin käyttävät työstään ansaitut rahansa.