Minkälaista on suomalainen politiikka?

Kiinnostaako sinua yhteisten asioiden hoitaminen valtakunnallisella tasolla? Entä haluaisitko parantaa tärkeitä seikkoja paikallisesti, kuten esimerkiksi oman paikkakuntasi tai alueesi työllisyyttä? Jos vastaat myönteisesti, niin tutustu suomalaiseen yhteiskuntaan ja ennen kaikkea suomalaiseen monipuoluejärjestelmään. Tutkitaan seuraavaksi, miten voi asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.

Asetu ehdokkaasi tuleviin eduskuntavaaleihin

Kansanedustajana voit tuoda esiin asioita, jotka vaativat parannusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tulevana kansanedustajana voit myös erilaisia korjausehdotuksia moniin suomalaisia askarruttaviin asioihin sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.

Ehdokkaaksi voit omassa vaalipiirissäsi asettua kahdella erityyppisellä tavalla. Kansanedustajaehdokkaan pitää olla joko paikallisen valitsijayhdistyksen ehdokas tai yleisimmin jonkin tunnetun poliittisen puolueen ehdokas.

Ehdokkaana valitsijayhdistyksen listoilla

  • Eduskuntavaaleissa pitää olla vähintään 100 yhdessä vaalipiirissä asuvaa äänioikeutettua henkilöä
  • Presidentinvaalissa pitää puolestaan olla vähintään 20 000 äänioikeutettua henkilöä saman vaalipiirin alueella
  • Europarlamenttivaaleissa pitää olla vähintään 2000 äänioikeuden omaavaa henkilöä
  • ja aluevaaleissa puolestaan 50 niin sanotulla hyvinvointialueella vakituisesti asuvaa äänioikeutettua henkilöä

Vaatimukset ovat selkeät, joten Suomessa on kohtuullisen helppoa asettua ehdokkaaksi vaaleihin. Katsotaan seuraavaksi mitä tietoja ja toimenpiteitä valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan.

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistys tullaan perustamaan aina laatimalla virallinen perustamisasiakirja, jossa pitää näkyä ehdokkaan nimi, ehdokkuutta kannattavan nimi, osoite ja syntymäaika sekä kannattajan allekirjoitus.

Allekirjoituksellaan kannattajan vahvistaa, että on itse äänioikeutettu henkilö samassa vaalipiirissä tai kunnassa valitsijayhdistyksen tulevan ehdokkaan kanssa. Valitsijayhdistyksen ehdokkaana tarvitset myös vaaliasiahenkilön ja varahenkilön. Ehdokas voi itse toimia vaaliasiahenkilönä.

Miltä kuulostaa? Lähtisitkö ehdokkaaksi valitsijayhdistyksen kautta? Vaaliasiahenkilön pitää toimittaa myös valitsijayhdistyksen ehdokasta koskeva hakemus suoraan vaalipiirilautakunnalle. Jos olet kuntavaaleissa ehdolla, niin silloin ehdokashakemus toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle tiettyyn määräpäivään mennessä.

Ehdokkaaksi poliittisen puolueen listoilta

Poliittisen puolueen listoilta ehdokkaaksi haluavan pitää ensin itse ottaa yhteyttä kannattamaansa puolueeseen. Sopivaa ehdokasta voidaan myös aina tiedustella puolueen ehdokkaaksi. Puolueet asettavat ehdokkaansa omien sääntöjensä mukaan omassa aikataulussaan. Jos sinulla ei ole minkään puolueen jäsenkirjaa, vaan haluat olla ehdokkaana “sitoutumaton”, niin sovi asiasta kyseisen puolueen kanssa. Paikallinen vaaliasiamies huolehtii aina kaikkien ehdokashakemusten laatimisesta.

Pääsit ehdokkaaksi? Onneksi olkoon! Eipä sitten muuta kuin onnea, menestystä ja riittävää taitoa yhteisten asioiden hoitoon.